Huvudmeny

Startsidan
Om StOF
Styrelsen, stadgar
Övriga kontaktpersoner
Ungdomsverksamheten
Atlasinventeringen
Bli medlem,
medlemsservice

Storskarv
Tornseglarprojektet
Tidskriften
Läsvärt

Program

Snabbguide
Hela programmet Reserapporter

Nytta och nöje

Länksamling
Fåglar på Strömmen
Skadad eller märkt fågel
Upprop, blanketter och aktiviteter
Radannonser

 

Facebook StOF på Facebook

Google Translate
Translate to:

 

 

 

 

Välkommen till vår hemsida


FiSt nummer 2 utkommer till midsommar!      2016-05-27

Nr 2 2016 innehåller bland annat:

Omslaget ser du här.


Ung björktrast, ibland i träd men ofta på marken. Foto: Hans Norelius
Ung björktrast, ibland i träd men ofta på marken

Lämna de vilda djurens ungar i fred!     2016-05-16

 

Vid den här tiden på året så är det gott om fågelungar i luften, träden och även på marken. De senare har oftare än en kan tro sina föräldrar i närheten och är mycket sällan övergivna. Därför ska en lämna dessa ifred då "det är som det ska vara".

Många fågelungar är så kallade borymmare som lämnar boet antingen direkt vid födseln eller några dagar innan de är flygga.

För mer info, läs på Nordens arks hemsida. Om du trots allt hittar skadade fåglar o andra djur så läs här.

Stockholms Viltfågel Rehab, http://svr.nu/

 

 


Örnunge på järnvägsspåret var en tjäderhöna     2016-05-03

På förmiddagen den 30 april ringde Trafikverket till Victor Persson på Stockholms Viltfågel Rehabilitering och meddelade att det satt en örnunge på järnvägsspåret vid Stockholm syd i Flemingsberg.

Tjäderhönan och Tomas vid frisläppandet. Foto: Kim Viktor
Tjäderhönan och Tomas vid frisläppandet. Foto: Kim Viktor

Victor ryckte omedelbart ut med sin jourbil till Flemingsberg. Vid ankomsten är örnungen infångade och förevisas i en låda. Det visade sig vara en tjäderhöna som tillsynes var helt oskadad.

Räddningspersonalen berättade att de lyckats fånga hönan med en stor håv på spårområdet sekunder innan ett tåg körde förbi på spåret. Den person som har befogenhet att stoppa trafiken befann sig för tillfället på annan ort. Oavsett vilken fågelart det handlar om skall man givetvis försöka fånga in den, men säkerheten för människor och trafikanter måste prioriteras.

Victor tog med sig fågeln till sin rehab anläggning i Svinninge och kunde snabbt konstatera att fågeln var helt oskadd. Han ringde mig och undrade om det fanns någon lämplig utsättningspalts i närheten av Stockholm syd. Jag berättade att det finns flera områden som håller en fast tjäderstam i närområdet.

Tjäderhönan vid frisläppandet. Foto: Kim Viktor
Tjäderhönan vid frisläppandet. Foto: Kim Viktor

Sagt och gjort. Vi möttes upp i Täby och jag fick överta tjäderhönan som låg lugnt i en transportlåda för mellanstora husdjur. Färden gick direkt tillbaka till ett område ca 1 mil söder om Stockholm syd. Jag valde en lugn avsides belägen plats i nära anslutning till Flemingsbergsskogens naturreservat för frisläppandet. Fågeln lät sig villigt lyftas ur transportlådan och flaxade endast till när jag placerade henne på marken. Hon uppvisade inga skador och verkad lugn. Hönan gick sakta mot närmsta skogsbryn där hon började beta örter och tallbarr.

Hon var nog inte medveten om vilken uppståndelse hon orsakat på Trafikverkets ledningscentral. Personalen följde där räddningen via monitorer och hurrade när fågeln lyftes från spåret precis innan tåget dundrade förbi. Nu håller jag tummarna för att hon kan återförenas med artfränder i lämpliga tjäderbiotoper där hon släpptes och inte bege sig in i tätbebyggda trakter.
Tomas Viktor


Ortolansparv i favoritmiljö bland enbuskar i öppet jordbrukslandskap. Foto: Tomas Viktor
Ortolansparv i favoritmiljö bland enbuskar i öppet
jordbrukslandskap. Foto: Tomas Viktor

 

Uppspelning av ortolansparvssång i Oxelby, Salems kommun     2016-05-02

 

I ett samarbetsprojekt med markägarna Stockholm Vatten har StOF startat en uppspelningsenhet där lockläte och sång från en ortolanssparv (Emberiza hortulana) hemmahörande i Uppland.

Uppspelning pågår i 30 sekunders intervall med 30 sekunders paus dygnet runt. Syftet är att om möjligt locka en översträckande ortolansparvhanne och hona att slå sig ned i området.

Platsen som ligger i anslutning till gården Oxelby, är det den sista lokalen på Södertörn där revirhävdande ortolansparvar suttit och sjungit. Uppspelningen pågår till månadsskiftet juni/juli.

Kontaktperson på StOF är Claes Hansson,
tel. 073 461 98 42

 


Fågelskådningens dag och fågeltornskampen 2016     2016-04-24

Lördagen den 7 maj pågår fågeltornskampen runt om i Sverige och Finland och hela helgen 7-8 maj är det fågelskådningens dag. Allmän info från Birdlife Sverige / SOF om detta finns här.

Fågeltornet vid Fysingen.  Foto:Hans Norelius
Fågeltornet vid Fysingen.

I Fågeltornskampen gäller det att mellan klockan 05.00 och 13.00 se så många fågelarter som möjligt från ett fågeltorn/plattform. Ett lag på åtminstone två personer tar hjälp av andra fågelskådare och besökande allmänhet. Det går utmärkt både att sätta ihop ett lag i fågelföreningen eller att bara vara några kompisar som går ihop. Anmäl laget till Birdlife Sverige så är du med och tävlar med "ditt" torn.

Du kan också besöka något av tornen som listas längre ned och som är del i lokalföreningarnas program. Mer info finns på Birdlife Sverige/SOFs hemsida där du också anmäler ditt lag. Vilket torn får ihop flest arter i Stockholm?

Hela helgen kan du med fördel skåda på din favoritlokal och varför inte passa på att bjuda med fågelintresserade från jobbet så kan de prova på din hobby. Nu borde det gå bra att se både hussvala och ladusvala och med riktigt tur kanske de första tornseglarna jagar flygfän över fågelsjön eller hustaken. Har du svårt att komma iväg hemifrån så prova att skåda från din balkong, tomt eller ett fönster. Det kan vara kul att göra samma typ av skådning varje år vid denna tidpunkt och sedan jämföra resultaten.

Arrangemang av lokalföreningarna 7-8 maj:


Nu finns en exkursionsrapport från Angarnsjöängen den 2a april      2016-04-08

På Angarngruppens hemsida finns nu en rapport från den traditionella vårvandringen med StOF och Angarngruppen. Nära 70 arter blev det och alla verkade ha det mycket trevligt. Läs mer här.


Obs ändrad dag för helgens betongexkursion!!!      2016-03-22

Oförutsedda händelser gör att vi är tvungna att flytta helgens betongspaning från lördagen till fredagen, allt annat lika.

Vädermässigt ser det ut som en fördel med mulet och vind från sydväst vilket både brukar uppmuntra flyttrörelser samtidigt som fåglarna håller sig hyfsat nära backen.

Alltså fredag 25 mars kl 06:00 är det samling vid masten på Skinnarviksberget för hugade spekulanter.

Länk till programmet för mer information.


Levande skärgårdsnatur 2016 med rapporter från 2015.

Levande skärgårdsnatur 2016     2016-03-20

Projekt Levande skärgårdsnatur startade 1985 med inventeringar av kustfåglar som sedan dess har genomförts varje år. Det var upptakten till projektet som kom till efter diskussioner mellan Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län. Tanken med projektet var att få en bättre miljöövervakning och dokumentation av växt- och djurlivet i Stockholms skärgård. Det skulle fungera som en snabb och obyråkratisk väckarklocka för miljöfrågor i skärgården. Skärgårdsstiftelsen hade goda förutsättningar att, genom sina tillsynsmän, samla in material och sköta fältarbetet.

Genom kontinuerlig bevakning och årliga inventeringar får projekt Levande skärgårdsnatur fram viktiga kunskaper om olika arters populationsstorlekar, häckningsresultat, tillväxt och fortlevnad. Tack vare det arbetet kan förändringar snabbt upptäckas, vilket gör det möjligt att direkt försöka åtgärda eventuella problem eller störningar. Genom ett gott samarbete med forskare och sakkunniga bidrar detta långsiktiga arbete till ökade kunskaper om många arter i skärgårdsmiljön

 

Läs rapporten Levande skärgårdsnatur 2016 med rapporter från 2015.

 


Budget för StOF 2016      2016-03-19

När årsmötet hölls den 7 mars var inte budgeten för 2016 klar. Anledningen var det med SOF/Birdlife Sverige nya gemensamma medlemsregistret och inbetalningarna av 2016 års medlemsavgifter till detta. Nu finns, som utlovat på årsmötet, budgeten för 2016 tillgänglig här på websidorna under denna länk.


Rapportera gulsparv på artportalen!     2016-03-18

Bilden visar rapporterade obsar av sjungande gulsparvar i Stockholm med kranskommuner i mars månad 2013-2015.

Nu i mars och april sjunger gulsparvarna som filtigast, särskilt tidig morgon och eftermiddag. Själv har jag på väg till jobbet hört 2-3 hanar sjunga i dalgången väster om Flemingsbergs gård, men tyvärr bara där. Resten av de 5 km på cykel mellan Stuvsta och Flemingsberg hörs inga gulsparvar.

Jag blev lite nyfiken på varifrån man rapporterar sjungande gulsparv i mars månad i Stockholmsområdet och man kan notera att det saknas rapporter från de mer tätbebyggda delarna. Runt stan finns det stora områden med villor och höghus. Hur är det egentligen med revirhävdande gulsparv där. Hur står det till på Årstafältet?

Passa på att rapportera observationer av sjungande gulsparv till artportalen. Gulsparv är ju rödlistad som sårbar och det är värdefullt med mer data på hur den klarar sig i och nära tätorter.

Bilden visar rapporterade obsar av sjungande gulsparvar i Stockholm med kranskommuner i mars månad 2013-2015.


Natthäger. Foto: Brutus Östling
Natthäger. Foto: Brutus Östling

Innekväll: Årsmöte med bildvisning av Brutus Östling -
Magiska ögonblick i markerna - 7 mars     2016-02-29

Vi får denna kväll följa med den prisbelönade fotografen Brutus Östling på en storslagen fotografisk resa jorden runt till spännande fågelmarker.

I ord och bild berättar han om fascinerande fåglar och deras unika livsmiljöer i en värld i snabb förändring. Vi möter spelgalna småtrappar, revirhävdande brushanar, grisslor som i hundratusental föder upp sina ungar på smala klipphyllor över väldiga stup och havsfåglar som lever i åratal på havet utan att gå i land. Vi träffar gamar – bergens och slätternas städpatruller, barrskogens tysta jägare och spöklika ugglor i norr.

Naturligtvis bjuds det också på ett och annat fotografiskt tips under föreläsningen.

Årsmötet börjar med bildvisning av Brutus Östling, därefter bjuder föreningen på fika innan årsmötet startar.

Innekvällen startar 18.30 i Norrmalmskyrkan på Norrtullsgatan 37.

Läs mer i programmet.

 


Örnräkning från Vårbergstoppen lördag 5 mars 10:00-12:00     2016-02-27

Yngre havsörn. Foto: Hans Norelius
Yngre havsörn.

Lördagen den 5 mars genomförs den årliga örnräkningen i hela Mälardalen inklusive Hjälmaren. Räkningen koordineras från fältstationen Rördrommen i Strängnäs.

Ett flertal platser runt Stockholm finns bemannade. Är du/ni intresserade att delta och leta efter örnar kan ni bege er till Vårbergstoppen i Stockholms sydvästra förorter. Från toppen har man milsvid utsikt över södra delen av staden och Mälaröarna, när vädret är gynnsamt.

Med kommunala färdmedel tar man sig med T-bana till Vårberg och vandrar Vårholmsbackarna söderut (med solen i ögonen) mot fd Vårbergs sjukhus. Vid sjukhuset ser man toppen och vandrar lämpligen upp på gångvägen på södra sidan där det inte är så mycket is. Räkningen sker antingen från mellanplatån i söder eller norra topplatån beroende på vinden som kan vara rätt besvärande.

Bilburna kan parkera på den avgiftsbelagda parkeringen vid fd Vårbergs sjukhus och vandra upp längs med sydsidan. 

Tag med egen kikare och matsäck samt klä på er ordentligt 2 timmar i kylslagna marsvindar kan fresta på.

Har vi tur dyker det upp havsörnar och vi spanar givetvis efter andra vårtecken som kan dyka upp. Skogsduva, ringduva, grågås, storskarv och ormvråk är de arter som det finns störst chans att få se.

Välkomna till Vårbergstoppen på lördag hälsar Tomas Viktor Ordf StOF

 


Problem vid övergången till nytt registerprogram      2016-02-22

I februari gick StOF över till samma medlemsregisterprogram som vår riksorganisation, SOF/Birdlife. SOFs registerprogram är internetbaserat, säkrare och besparar oss åtskilligt arbete genom att inbetalningarna inte behöver registreras manuellt utan det sker med OCR-kod. Manuell registrering är förstås fortfarande möjlig, men tyvärr ligger vi nu efter med bokförandet av betalningar som gjorts fill vårt eget pg-nummer fram till idag.

Så ni som redan har betalat er StOF-medlemsavgift till pg 577991-3 kan lugnt bortse ifrån inbetalningskortet till SOFs bankgiro. (Pengar som betalas dit kommer förstås att föras över till StOFs pg kort efter att de kommit in).

Beklagar krånglet!
Anders Lennartsson, medlemsansvarig


Onyanserade inslag på TV och i press om minskning av skärgårdens fåglar.     2016-02-21

Under den senaste veckan har det förekommit uppgifter i TV och press, att det går så dåligt för skärgårdens fåglar. Jag skulle vilja hävda att det är en sanning med modifikation. Ett flertal de fågelarter som lever i skärgården har minskat och främst gäller det ejdern men lika många arter har ökat sina numerär och i vissa fall markant.

Silvertärnan har ökat i Stockholms skärgård. Foto: Hans Norelius
Silvertärnan har ökat i Stockholms skärgård.

StOF genomförde en kartläggning av antalet fågelpar i skärgården 2014 genom totalinventering av tre olika linjer som täcker alla typer av skärgårdsmiljö. Det undersökta området var ca 6% av skärgården och vid en uppräkning till hela område fann vi bl.a. att arter som främst livnär sig på fisk ökat markant. Till dessa arter räknas silvertärna, storskrake, sillgrissla, knipa och storskarv. Av de fåglar som lever av vegetabilier så ökar alla våra gäss, knölsvan och simänder som snatterand och skedand. Om vår vanligaste skärgårdsfågel ejderns antal ej räknas med så har utvecklingen för övriga arter sett ut som följer 1975 (77.000 par), 2000 (56.000) och 2014 (60.000) vilket innebär en minskning från 1975 med 22% och en svag uppgång med 7% mellan 2000 till 2014.   

Ejderns minskning är dramatisk sedan millennieskiftet då det fanns ca 100.000 par i Stockholms skärgård. Vår senaste uppskattning för år 2014 visar på 50.000 par dvs en halvering på 15 år. För att få en nyanserad bild på beståndsutvecklingen bör man i största möjliga mån se till historiska data. År 1975 fanns det 87.000 par ejder i skärgården och vid räkningar utförda under 1938 uppskattades beståndet i hela skärgården uppgå till 41.000 par. Det finns en hel del faktorer som spelar in när det gäller ejderns minskning men ha i åtanke att antalet par var 22% högre 2014 jämfört med 1938. En längre artikel om skärgårdsfåglarna och orsaker till ökningar och minskningar kommer i nummer 2 eller 3 av Fisten.

Tomas Viktor, Ordförande


Innekväll: Ha kul i spenaten - 23 februari     2016-02-18

Oscar in action! Foto: Pascale Haglund
Oscar in action! Foto: Pascale Haglund


Oscar är natur-/fågelfotograf och invald i Naturfotograferna. Han tar bilder både från gömslen och fritt ute i naturen. Via hans bilder får vi följa med ut och se hur han försöker fånga det vackra, dramatiska, spektakulära, underhållande och humoristiska man kan ha turen att se i naturen.

 

Innekvällen startar 19.00 i Studiefrämjandets lokaler på Norrtullsgatan 12.

 

Läs mer i programmet.

 


Ny FiSt utkommer vecka 9      2016-02-16

FiST har ruggat och fått en ny dräkt! Nr 1 2016 innehåller bland annat:

Omslaget ser du här.


Ny reserapport - Vinterfåglar i Skåne     2016-02-12

Spaning efter svartand vid Dags hög. Foto: Lars Magnusson
Spaning efter svartand vid Dags hög. Foto: Lars Magnusson

Ett vintrigt Skåne väntade de 14 förvantsfulla resenärerna när StOFs traditionella Skåneresa gick av stapeln i mitten på Januari.

Rariteter i form av stäppörn och svartand varvades med Skånska specialiteter som kornsparv och vit stork. Den kanske ovanligaste obsen var annars skidåkare i backarna vid Kabusa skjutfält!

Det nyligen renoverade vandrarhemmet Lotsvillan i Falserbo utgjorde bas för resan och Annas bageri besöktes som vanligt för inhandling av fikabröd.

Läs den digra rapporten från resan under rubriken Reserapporter i vänsterkolumnen.

 Östersjöns Väckarklockor - Säl och havsörn i miljövervakningens tjänst.     2016-02-11

Adult havsörn. Foto: Hans Norelius

 

 

Skärgårdsstiftelsen och Naturhistoriska riksmuseét bjuder in till ett seminarium om säl och havsörn. Passa på att höra mer om hur dessa arter hjälper oss att övervaka den känsliga miljön i våran vackra skärgård.

Seminariet är den 18 februari 13.00-15.30 i stora hörsalen, NRM.

Se mer info här.

 

 


Börja året med en fågelkurs!     2016-02-01

Storskrake med ungar. Foto: Hans Norelius
Storskrake med ungar.

Under mars månad startar flera fågelkurser hos Studiefrämjandet i länet. Det är erkänt kunniga medlemmar i StOF som håller dem, två i Stockholm och en i Nacka. Medlemmar får 10 % av kursavgiften i rabatt. Alla är välkomna att anmäla sig!

1 mars, Börja skåda fågel, Nacka
Kursledare: Eva Stenvång Lindqvist


9 mars, Fåglar – sång och läten, Stockholm
Kursledare: Lars Imby


10 mars, Fåglar som hobby, Stockholm
Kursledare: Lars ImbyEntita är en vanlig fågelbordsfågel. Foto: Hans Norelius
Entita är en vanlig fågelbordsfågel.

 

Vinterfåglar inpå knuten     2016-01-27

Nu är det dags för "Vinterfåglar inpå knuten" som pågår från fredag 29 januari t.o.m. måndag 1 februari. Du deltar väl genom att räkna och rapportera de arter och antal du har på din egen matning i helgen?

Du hittar mer information om räkningen på Birdlife Sveriges websidor och där kan du även rapportera in dina observationer.

 

 

 


Blåkindad rosella, Crimson rosella, Platycercus elegans.
Blåkindad rosella, Crimson rosella, Platycercus elegans.

Innekväll: Avifauna och Australien - 27 januari     2016-01-23


Onsdagen den 27 januari kommer Avifaunas reseledare Göran Petterson till oss för vårens första innekväll.

Göran ger oss information om BirdLife Sveriges fågelresebyrå Avifauna samt berättar om ett spännande resmål – Australien.

Mycket är annorlunda i Australien, världens äldsta kontinent. Träden fäller inte sina löv utan sin bark. Här finns mängder med olika pungdjur som kängurur och koala. Därtill märkvärdigheter som Platypus(näbbdjuret) och Echidna (myrpiggsvinet) som bägge lägger ägg men diar sina ungar. Några fossil funna i västra Australien är 350 miljoner år gamla, den äldsta formen av liv som vi känner till på jorden. Av fågelfaunan är nästan hälften av arterna (över 300) unika för landet. Nog finns det många anledningar att resa till Australien!

Innekvällen startar 19.00 i Studiefrämjandets lokaler på Norrtullsgatan 12.

Läs mer i programmet.

 


Överklagan om tillstånd för tillfällig hamn för förbifart Stockholm     2016-01-22

Nacka tingsrätt har beslutat att tillstyrka skapandet av en tillfällig hamn för att hantera upp till 4 miljoner ton berg i samband med byggandet av förbifart Stockholm.

Tyvärr finns det besvärande brister i beslutsunderlagen och åtskilliga frågetecken kring projektets påverkan på bl.a. fågellivet. Projektets totala påverkan skulle också kunna minskas med kompensationsåtgärder. Därför har Birdlife Sverige, StOF och UOF gemensamt överklagat domen.

Vi vill också påpeka att miljökonsekvensbeskrivningen, i synnerhet i proportion till det enorma projekt som ”Förbifart Stockholm” utgör, måste anses som mycket knapphändig. Det är på intet sätt unikt för detta projekt, utan är en generell brist vid många såväl stora som små exploateringar. Bevarande av naturvärden har dessvärre alltjämt låg prioritet i förhållande till ekonomiska och samhällsutvecklingstekniska aspekter.

Läs domen från Nacka tingsrätt här samt vår överklagan här.


Du har inte glömt att betala medlemsavgiften - Utskicket med inbetalningskortet är försenat      2016-01-20

Matflotten, Stockholms ström, januari 2016. Foto: Hans Norelius

Styrelsen beslutade under året att samköra StOF:s medlemsregister med riksföreningens SOF- Birdlife nationella register. Detta innebär att vi kan frigöra resurser som vi kan nyttja i annat föreningsarbete. Som så ofta händer vid införandet av nya administrativa datasystem så fungerar de inte perfekt från start. Inbetalningskort för medlemsavgiften för år 2016 skulle skickats ut till er medlemmar i slutet av förra året.

Jag och medlemsansvarige Anders Lennartsson besökte SOF -Birdlifes ordinarie styrelsemöte på en gård mellan Uppsala och Enköping lördagen den 16 januari. Ett flertal frågor diskuterades men medlemsregistrets införande var den som mest tid ägnades åt. Vi kontrollerade att systemet fungerade som tänkt när det gällde enskilda medlemmar i främst vår förening. Det framkom att de som jobbar med systemet på Öland borde vara klara med de buggar som uppstått. Detta innebär att inbetalningskorten kommer att skickas ut snarast och finnas i din brevlåda inom en snar framtid.
Tomas Viktor, Ordförande


Vinterfåglar - Lars Jonsson
Vinterfåglar - Lars Jonsson

 

Vinterfåglar - möt Lars Jonsson      2016-01-10, 12

 

Bonniers kom strax före jul ut med Lars Jonssons nya bok ”Vinterfåglar” och kl. 18 den 28 januari 2016 kommer Lars att prata om sin nya bok och sitt konstnärskap på Naturhistoriska Riksmuseet. Mötet äger rum i lilla hörsalen. Tänk på att museet stänger kl 18.

BonnierFakta vill genom Martin Ransgart väldigt gärna bjuda in StOFs medlemmar till presentationen.

 

 

 

 

 

 


Vinterkaja. Foto: Hans Norelius
Vinterkaja

 

StOFs exkursionsprogram för våren 2016!     

2015-12-22

Nu finns vinterns och vårens program även här på websidorna. Spana in programmet så du inte missar några spännande exkursioner, innekvällar eller artracet Stockholmskrysset!

Stockholmskrysset går av stapeln lördagen den 23 januari. Ta chansen att skåda ihop och avsluta med att träffa andra skådare och ha en trevlig och kul artgenomgång som avslutning. Ni kanske inte vinner - men ni kommer att ha en trevlig och lite spännande dag.

 

 


Fokus på en fågel, vattenpiplärka! Foto: Hans Norelius.
Fokus på en fågel, vattenpiplärka!

Vattenpiplärka - Ny art för Stockholms rapportområde och Sörmland!     2015-12-19

En ny art för Stockholmsområdet och Södermanland upptäcktes vid Reveln, Torö, den 17 december. Det var Lennart Wahlén som stog för upptäckten och första dagen hann några skådare i närheten dit. Den har sedan setts av många tillresta skådare både under fredagen och idag lördag.

Vattenpiplärkan häckar på hög höjd (1400 - 2600 möh) i centrala, södra och östra Europa. Några individer övervintrar längs kuster i Skandinavien och då främs i södra delarna. I Sverige är vinterfynden främst från Skåne men även längs Västkusten. Detta fynd bör vara ett av de nordligaste längs Östkusten.

Fågeln ska behandlas av Stockholms regionala rapportkomittén innan den kan bli godkänd.


Dags att anmäla ett lag till det årliga artrallyt ”Stockholmskrysset”!      2015-12-13

Artrallyt går av stapeln lördagen den 23 januari och fram till dess kan en lämpligen sätta ihop ett lag, reka lokaler och planera den stora dagen.

Vilka ska få överta vandringsplaketten som delas ut till det vinnande laget i artrallyt? Kommer de busksparkande pojkarna i ”Flogga flax” lag, att behålla den ett år till? Eller kommer de äldre herrarna i Uvarnas lag återta plaketten och guldmedaljen.

Det gäller att hitta rätt vinterbiotop för olika arter, här en rörhöna vid Lötsjön. Foto: Linda Norelius
Det gäller att hitta rätt vinterbiotop för olika arter,
här en rörhöna vid Lötsjön. Foto: Linda Norelius

Vi hoppas självklart att många lag anmäler sig så att det blir ovisst in på den sista arten vilka som tar hem segern och det åtråvärda vandringspriset. Detta får du svar på efter det att vi finkammat Stockholms län på övervintrande fåglar. På nyåret gäller det att lägga upp en kunskapsbank avseende var de mest frekventerade fågelhaken är belägna, var det är isfritt och vilka lokaler som hyser de udda övervintrarna. Listan med viktiga frågor att ställa sig inför Stockholmskrysset kan göras lång.

Samla ihop 2-5 personer i ett lag och se eller hör så många arter som möjligt inom Stockholms län. Tänk på att alla arter är lika mycket värda, så att missa de vanliga arterna kan vara ödesdigert om man bara fokuserar på de svårfunna. Tävlingen börjar tidigast vid midnatt och avslutas senast kl. 16.30 då vi samlas på Överjärva gård för artgenomgång och prisutdelning. Detaljerade regler får man vid anmälan. När det segrande laget korats, avnjuter vi en vällagad och oftast väldigt välsmakande middag till bra pris. Förra året var det åtta lag som slogs om segern i en spännande kamp ända in på de sista arterna. I år hoppas vi att ännu fler lag anmäler sig så att tävlingen blir än mer spännande!
Anmälan: Till Malin Löfgren på tel. 0708-29 27 17, kvällstid 08-776 01 03 eller via mejl, malin.lofgren@haninge.se, senast den 16 januari. OBS! Tid och plats kan komma att ändras/justeras. Exakta uppgifter kommer att läggas ut på hemsidan, samt meddelas vid anmälan.
Avgift: Startavgift 40 kr/deltagare som betalas vid målgång.


Rastande tranor: Anders Wirdheim
Rastande tranor: Anders Wirdheim

Höstens sista innekväll - Folk och fåglar      2015-12-01

Nu på tisdag 8 december är det dags för höstens sista innekväll. Missa inte en intressant afton där Anders Wirdheim, informationsansvarig hos Sveriges Ornitologiska Förening/BirdLife Sverige berättar om banden mellan oss och fåglarna.

Vi håller till hos Studiefrämjandet på Norrtullsgatan 12N, start 19.00.

Se mer info i programmet.

 


FiSt nummer 4 dyker upp hos dig kring årsskiftet      2015-11-24

Till nyåret kan du angenämt plöja igenom årets sista nummer av FiSten. Bland annat innehåller tidningen fågelrapporten för Stockholmstrakten år 2014 samt StOFs exkursionsprogram för våren 2015. Du kan se omslaget och innehåll på Tidningssidan, direktlänk.


Tornseglare i sitt rätta element. Foto: Daniel Stenberg.
Tornseglare i sitt rätta element. Foto: Daniel Stenberg.

Tornseglarprojektet på ny websida och i en egen Facebookgrupp     2015-11-23

Vårt projekt för att främja situationen för Stockholms tornseglare har äntligen fått sin egen plats på StOFs hemsida. Här finns kontaktuppgifter, bilder och grundläggande information om vad vi gör och vill uppnå med projektet.

Websidan om projektet hittar du till vänster i huvudmenyn eller direkt här.
Länk till Facebookgruppen här.


Lyckad innekväll!    2015-11-12

Fjädrar från Staffans föredrag. Foto: Gigi Sahlstrand
Fjäder från Staffans föredrag. Foto: Gigi Sahlstrand

 

I måndags höll Staffan Reinius från Söderhamn ett föredrag för StOFs medlemmar. Han har hela sitt liv samlat på fjädrar och har numera en fjädersamling på över 20 000 fjädrar! 

Vi alla som var där  blev imponerad av hans kunskap och dom som hade med egna fjädrar fick hjälp med artbestämning. Staffan gav ett tips på litteratur, du finner dem här.

 

 

 

 


Innekväll - Fjädrar med bildvisning! Måndag 9 november    2015-11-07

Fjäder från nötskrika. Foto: Staffan Reinius
Fjäder från nötskrika. Foto: Staffan Reinius

 

Staffan Reinius tycker det är kul att identifiera fjädrar och kommer att lära oss hur han gör.

Kanske har du någon fjäder därhemma och undrar från vilken art det är. Ta i så fall med den. Se även programmet.

Det finns fika att köpa i en automat och det går bara betala med betal/kreditkort. Småkakakor för 10 kr (kontant) finns också att köpa.

Varmt välkomna!

 

 


Starta en vinterpunktrutt och delta i Sveriges fågelövervakning!     2015-10-15

>Stenknäck. Foto: Hans Norelius
Stenknäck

Vinterfågelräkningen är en del av Svensk Fågeltaxerings fågelövervakning och ingår i Sveriges nationella miljöövervakning som drivs på uppdrag av Naturvårdsverket.

Du kan välja mellan att räkna vid ett eller flera (upp till fem) tillfällen per vinter. Räkningen sker under speciella perioder (se nedan). Varje träningstillfälle består av en rutt med 20 punkter där du räknar alla fåglar du ser och hör under fem minuter per punkt.

Du väljer själv var du ska räkna och tanken är sedan att du ska upprepa detta så många år i rad som du har möjlighet till. Genom att många rutter räknas runt om i landet kan vi beräkna hur fågelantalen förändras över tiden. Vinterfågelräkningen har pågått sedan 1975 och går nu in på sin 41:a säsong.

Läs mer i denna PDF eller direkt på Svensk Fågeltaxerings hemsida.


Innekväll - Upplev magiska Island med foton av Göran Forsberg!
Onsdag 14 oktober    2015-10-07

Foto: Göran Forsberg
Foto: Göran Forsberg

 

Nu på onsdag så visar Göran Forsberg fantastiskt fina bilder från sina resor till Island. Passa på att komma på denna träff och njuta litet. Det är dessutom betydligt biligare än att resa hela vägen själv och sedan behöver ju inte det ena utesluta det andra. Se även programmet.

Det finns fika att köpa i en automat och det går bara betala med betal/kreditkort. Småkakakor för 10 kr (kontant) finns också att köpa.

Varmt välkomna!

 


>Aftonfalk söder om Varberg. Foto: Torbjörn Winqvist
Aftonfalk söder om Varberg. Foto: Torbjörn Winqvist

Reserapport: Bivråkar och aftonfalk – rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler     2015-09-29

Årets resa till sydvästra götaland i bästa sträcktid blev ovanligt lyckad och hela 127 arter kunde läggas till handlingarna.

Några mer ovanliga arter som aftonfalk, brun glada och svarthakad buskskvätta hängdes också in.

Läs rapporten under länken reserapporter i vänsterkanten eller direkt här.

 


Ny FiSt under oktober      2015-09-23

I mitten av oktober kommer nästa FiSt att landa i en brevlåda nära dig, om du är medlem i StOF förstås! I tidningen kan du bland mycket annat läsa om hur det gick för falkarna vid Folksamskrapan samt om inventeringar av sjöfåglar både i Mälaren och Östersjön.

Innehåll och omslag ser du här.


TippX !     2015-09-18

Sex toppar är anmälda till denna rafflande tävling som skall kora Stockholms bästa sträckskådarlokal. Tävlingen går ut på att se så många olika arter som möjlig från en och samma plats, +/- 15 m.

Mats Grahn, som håller i tävlingen, hoppas att fler vill hänga på. Kontakta i så fall Mats på telefon  0706 500 254 eller mail mats.grahn1@gmail.com

Högdalstoppen sedd från toppen på globen på det sätt som många höststräckare uppfattar den. Foto: Hans Norelius
Högdalstoppen sedd från toppen på globen på det sätt som
många höststräckare uppfattar den. Foto: Hans Norelius

De anmälda utsiktsplatserna är Flottsbrobacken (Mats Grahn plus ev flera, på söndagen), Vårbergstoppen (Team Viktor), Högdalstoppen (Team Glennstål), Midsommarberget (Angarn, Team Ilveus), Skinnarviksberget, Team City Center Core (Claes Hansson) och Trolldalstippen (Peter Lundberg).

Beroende på väder och andra omstädigheter kan man välja att köra antingen på lördagen (19/9) eller söndagen (20/9). Just nu ser väderprognosen bättre ut för söndagen. Om några spontant känner att de vill ansluta sig till tävlingen så är det bara att skicka iväg ett mejl till Mats.

Resultatet av tävlingen kommer att presenteras på StOF facebook och här på  websidan. I sammanställningen uppmärksammas även sällsynta arter, höga antal och dessutom koras bästa tättingtoppen och bästa rovfågeltoppen. 


Påminnelse! Lär dig Svalan 2/Nya Artportalen – Bertil Johansson
Onsdag 9 september    2015-09-08

Bertil ger dig tips och visar det nya rapporteringsverktyget för fåglar i Artportalen. Ta gärna med egen dator om du vill hänga med ”live”. Glöm inte att ta med ett anteckningsblock.
Lokal: Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12N. T-banestation Odenplan.
Tid: Kl. 19–21.
Övrigt: Finns fika att köpa i en automat och det går bara betala med betal/kreditkort. Småkakakor för 10 kr (kontant) finns att köpa.

OBS! Pga brandbestämmelser får vi max vara dryga 50 personer i lokalen. Blir vi fler måste vi tyvärr avvisa de sistkommande eller att man får sitta strax utanför lokalen. Vi blev sent informerade om detta och vi ska se över hur vi löser det framöver. Dock är vi sällan över 50 personer på innekvällarna så det borde ordna sig. Varmt välkomna!


Riksmästerskap i tomtskådning 2015    2015-08-26

Järnsparven kanske kommer och äter upp sig innan flyttningen? För mata inför mästerskapet bör en förstås göra. Foto:Hans Norelius
Järnsparven kanske kommer och äter upp sig innan flyttningen?
För mata inför mästerskapet bör en förstås göra.

Lördagen den 12 september är det dags för årets höjdpunkt för alla tomtskådare, 2015 års riksmästerkap i tomtskådning. Det hålls den 2a lördagen i september varje och är en given fest för tomtskådaren och då är det nästintill obligatoriskt att skåda från sin tomt hela dagen.

Så tag tillfället i akt och skåda fågel, räkna arter och ha roligt en hel dag från din egen tomt, fritidshus eller balkong. Du kan också bjuda in vänner så ökar chanserna att få in flera arter.

Se till att inte boka in några andra aktiviteter som gör att du inte kan skåda aktivt från tidig morgon till kväll! Om du ändå måste göra andra saker, gör dem hemma och utomhus eller förlägg dem till eftermiddag/kväll då det mesta redan borde vara inhängt.

Mästerskapsregler och allmän information om tomtskådning hittar du på Klubb Tomt 100 webben.


Foto: Hans Norelius

Fågelkurser hos Studiefrämjandet Stockholms län     2015-08-22

Vi vill gärna påminna om Studiefrämjandets kurser som startar i september. Medlemmar i StOF får som vanligt 10% rabatt.
Alla är välkomna att anmäla sig!

Fåglar som hobby

Kursstart torsdag 17/9 kl. 18.30-21.00
7 träffar inkl. två utflykter
Avgift 2 195:-
Lärare: Lars Imby
Mer info och anmälan


Fåglarnas trädgård
Kursstart tisdag 8/9 kl. 18.00-20.30
4 träffar
Avgift 1 295:-
Lärare: Eva Stenvång Lindqvist
Mer info och anmälan 

Övrigt program med bl a utflykter, mer info och anmälan 


Falsterbo i september. Foto:Hans Norelius
Falsterbo i september

Dags för Falsterbo Bird Show     2015-08-17

Den 4-6 september är det dags igen för Falsterbo bird show. Det har hunnit bli en riktig klassiker som samlar stora delar av Sveriges fågelskådare och även i år är programmet gediget.

Förutom att FBS går av stapeln under bästa sträcktid för många arter som bivråk är det en stor mängd intressanta föredrag. Bland annat kan du höra om ruggologi, växternas sexliv och naturmorgon 25 år.

Läs mer om Falsterbo Bird Show här

 


Nipfjället. Foto: Kerstin Nordenadler
Nipfjället. Foto: Kerstin Nordenadler

Reserapport från StOF resan till södra fjällen      2015-08-12

Den traditionella resan till Dalarna och Härjedalen samlade även i år många deltagare som fick uppleva både fina fåglar i häckningsmiljö och det fina landskapet i vår södra fjällvärld.

Många av de typiska fjällfåglarna visade upp sig redan på resans andra dag. Ett unikt besök vid ett par häckande tretåiga hackspettar förgyllde söndagen och som inledningsbonus kunde deltagarna njuta av lärkfalkar och en aftonfalk som ljagade sländor vid Lilla Holmsjön under resan upp.

Läs hela rapporten under rapporter i vänsterkanten eller via denna direktlänk.

 


StOFs vice ordförande i DN     2015-08-02

I fredags hade DN en artikel där de intervjuade StOFs vice ordförande Gigi Sahlstrand om vikten av att komma ut i naturen och vad detta betytt för henne.

En läsvärd och litet annorlunda artikel. Passa på att läsa den i hängmattan eller på vägen till 9-5 jobbet och kanske fundera över litet vad som gör dig själv glad och nöjd med livet. Naturen och fåglar är bra på många sätt! Du hittar artikeln här.


#pilgrimsfalk2015 – Webkameran igång igen    2015-07-14

Efter att webkameran slutat fungera är den nu tillgänglig igen, fast med ny länkadress.

Bolådekameran
Utekameran


#pilgrimsfalk2015 – Summering av första veckan    2015-07-10

Första flygturen. Foto:Johan Lind
Första flygturen. Foto:Johan Lind

Det är nu tekniskt fel på livesändningen från Folksam. Felsökning pågår och troligtvis kan problemet avhjälps idag.

På Natursidan finns ett läsvärt reportage som summerar första veckan efter falksläppet.

 

 

 

 

 

 

 

 


#pilgrimsfalk2015 – Rapport från projekt "Sista falken ut", måndag 6 juli     2015-07-06

Falken GZ testar vinden innan den drog ett varv runt toppen på Folksamhuset vid kl 17.30 den 4 juni. Han flyger mycket säkert och har ätit både inne i bolådan och ute idag. Hans favoritsittplats är under webbkameran så vill ni se den så är det bäst att ta sig till gångbron vid Eriksdalsbadet.
Falken GZ testar vinden

Tre dagar har gått sedan luckan till bolådan på Folksamskrapans tak öppnades. En av falkarna har olyckligtvis inte klarat sig men de andra två har flugit i närområdet. Följande har hänt de senaste dagarna:

I fredags den 3 juli öppnades luckan till bolådan och de tre falkarna flög kort därefter ut på taket. På eftermiddagen flög en av falkarna upp på översta taket och blev tidvis ganska hårt attackerad av fiskmås och silltrutar. Senare på eftermiddagen tog denna falk en flygtur och blev då nertvingad till marken nedanför Folksamskrapan av måsar och trutar. Där satt den några minuter och gav sig sedan iväg på nytt men flög då olyckligtvis med hög fart in i en fasad på innergården och dog.

En andra falk råkade också i trubbel samma eftermiddag när den var ute och flög. Jagad av måsar och trutar försökte den landa på fasaden men hamnade på marken. Där omhändertogs den av deltagare i projektet och transporterades till Skansen för bedömning. Man konstaterade att den mådde bra och falken kunde därför sättas ut igen. Senare på lördag eftermiddag gav den sig iväg på flygtur ner till Hammarby Sjöstad, tidvis var den mobbad av fiskmås och silltrutar men verkade lugn och flög bra. Sedan dess har den inte setts vare sig där eller på Folksamskrapan och risken är stor att den inte klarat sig.

Den tredje falken har hållit sig på taket nära bolådan, gjort endast kortare flygturer samt ätit regelbundet av maten i lådan. 

Vi bevakar utvecklingen för falkarna och hoppas att det fortsättningsvis går bra för dem att etablera sig i Stockholm


#pilgrimsfalk2015 – Imorgon släpper vi falkarna!     2015-07-02

Vy från taket på Folksamhuset. Foto:Johan Lind
Vy från taket på Folksamhuset. Foto:Johan Lind

 

På förmiddagen fredagen den 3 juli så öppnar vi hackinglådan och falkarna får för första gången flygträna i frihet. I början gör de korta flygturer som efter en tid blir allt längre. Normalt återvänder alltid ungarna till bohyllan eller i detta fall hackinglådan under flera veckor. ‪#‎pilgrimsfalk2015

Vid frågor så ring: Mats Grahn 0706-500254

Du kan också följa falkarna live via projektets webbkameror! Pilgrimsfalkar på Folksamskrapan - LIVE

 

 


En av pilgrimsfalkarna vid utsättningen. Foto:Johan Lind
En av pilgrimsfalkarna vid utsättningen. Foto:Johan Lind

 

#pilgrimsfalk2015 – världens snabbaste djur tillbaka i Stockholm     2015-06-25

Idag sattes en ny falkkull ut på taket på Folksamskrapan. Här får de tre ungdomarna njuta av utsikten innan hackinglådan öppnas om ca 10 -14 dagar och de får testa på att flyga för första gången.

Följ uppdateringar här på stof.nu eller på Stofs facebooksida eller taggen #Pilgrimsfalk2015

 

Vy från taket på Folksamhuset. Foto:Johan Lind
Vy från taket på Folksamhuset. Foto:Johan Lind

 

Du kan också följa falkarna live via projektets webbkameror! Pilgrimsfalkar på Folksamskrapan - LIVE

Utsättningen görs i samarbete mellan Nordens Ark, Folksam, Naturskyddsföreningen och Stockholms Ornitologiska Förening. Det här är det andra året som en kull placeras på Södermalm.

 

Läs mer om pilgrimsfalkarna i faktabladet.

 

 


Hösten exkursionsprogram finns ute nu!     2015-06-25

Bändelkorsnäbb i favoritträdet lärk. Foto: Hans Norelius
Bändelkorsnäbb i favoritträdet lärk

 

Mitt i midsommartid rastar honor av svartsnäppor och storspovar hos oss på sin väg söderut mot vinterkvarteren. Samtidigt sjunger den Svenska häckfågel som anländer senast för fullt uppe i nordligaste Norrland. Det är den ovanliga nordsångaren som är "sist ut".

Det är därmed dags att börja planera framåt och fundera över vilka exkursioner en vill deltaga på till hösten. Anmäl dig snabbt eftersom vissa resmål är väldigt populära.

 

Länkarna finns i vänsterkanten under program.

 

Om du har några ideer för framtida exkursioner, hör av dig till StOFs programansvariga, Annika Morberg. Vid ideer om nya innekvällar så kontaktar du Gigi Sahlstrand.


Hej då Öland för den här gången! Foto: Kerstin Nordenadler
Hej då Öland för den här gången! Foto: Kerstin Nordenadler

Nya reserapporter i arkivet     2015-06-08

Nu finns det två nya reserapporter att läsa i arkivet. Den 5 juni var det en nattsångarexkursion vid Uppsala ledd av Petter Nordvander. Natten gav fin utdelning med både kärrsångare, flodsångare och flera andra arter.

4-dagars exkursionen till Öland i finaste majtid startade utmärkt med ett par kungsfiskare och forsärla långt innan bron passerats och resan startats "på riktigt". På Öland fick deltagarna sedan se hela 128 arter så det var både mycket roligt och hektiskt.

Välj fliken reserapporter i vänsterkolumnen eller följ denna länk för att läsa hela rapporterna.


Nytt nummer av FiSten är på gång     2014-06-01

2015 års FiSt nummer 2 kommer i en brevlåda nära dig innan midsommar. Inte medlem än, läs mera här.

Innehåll och omslag ser du här.


Extratur med "Jossan"     2015-05-25

På grund av Josephineturernas popularitet är det nu en tur till den 7 juni. Turen går även denna gång till Svenska Högarna. Passa på att följa med när det nu finns fler möjligheter! Läs mer i programmet.


Familjedag på Angarnssjöängen – lansering av Stockholms läns naturkarta      2015-05-12

Nu lanserar Länsstyrelsen en app för att göra det enklare att hitta ut till 20 av länets naturreservat och våra två nationalparker.  Välkommen att fira detta en vårdag för hela familjen vid Angarnssjöängen den 23 maj.

Programmet är digert med något för alla! En är en guidad fågelvandring mellan 9 och 12, andra handlar om blommor och insekter. Kanske en getingshow 13.00 kan vara något? Läs mer på länstyrelsens websidor.

Appen finns att ladda ner för IOS och Android från den 19 maj.

 


Fågeltornskampen 2015 - Resultat     2015-05-12

Lördagen den 9 maj var det återigen dags för det årliga evenemanget fågeltornskampen. I år medverkade förutom Finland och Sverige även Danmark. Som vanligt fick finland ihop flest arter med hela 111 stycken. I Sverige fick Stockviken på Gotland och Södra Lundtornet vid Ottenby båda ihop 106 arter. Lugn, vi tar finnarna hockey VM istället. Bäst i Danmark blev ett torn i Vejlerne på 85 arter.

I Stockholmsområdet tog återigen Hästholmstornet vid Broängarna en seger med 88 arter, 12 fler än 2014. Östra Styran slog deltagarrekordet med hela 90 besökare i samband med nyinvigningen av den restaurerade våtmarken.

Bra jobbat alla torn och skådare! Här är resultaten från deltagande torn i vårat område:

Läs mer om resultatet på SOFs websidor eller i den PDF som finns där.


Ung koltrast. Foto: Hans Norelius
Ung koltrast

 

Lämna de vilda djurens ungar i fred!     2015-05-06

 

Vid den här tiden på året så är det gott om fågelungar i luften, träden och även på marken. De senare har oftare än en kan tro sina föräldrar i närheten och är mycket sällan övergivna. Därför ska en lämna dessa ifred då "det är som det ska vara".

Många fågelungar är så kallade borymmare som lämnar boet antingen direkt vid födseln eller några dagar innan de är flygga.

För mer info, läs på Nordens arks hemsida. Om du trots allt hittar skadade fåglar o andra djur så läs här.

Stockholms Viltfågel Rehab, http://svr.nu/

 

 

 

 


Fågelskådningens dag och fågeltornskampen 2015     2015-05-01

Lördagen den 9 maj pågår fågeltornskampen runt om i Sverige och Finland och hela helgen 9-10 maj är det fågelskådningens dag.

Plattformen vid Häggnäsviken, Tullgarn.  Foto:Hans Norelius
Plattformen vid Häggnäsviken, Tullgarn.

I Fågeltornskampen gäller det att mellan klockan 05.00 och 13.00 se så många fågelarter som möjligt från ett fågeltorn/plattform. Ett lag på åtminstone två personer tar hjälp av andra fågelskådare och besökande allmänhet. Det går utmärkt både att sätta ihop ett lag i fågelföreningen eller att bara vara några kompisar som går ihop. Anmäl laget till SOF så är du med och tävlar med "ditt" torn.

Du kan också besöka något av tornen som listas längre ned och som är del i lokalföreningarnas program. Mer info finns på Birdlife Sverige/SOFs hemsida där du också anmäler ditt lag. Vilket torn får ihop flest arter i Stockholm?

Hela helgen kan du med fördel skåda på din favoritlokal och varför inte passa på att bjuda med fågelintresserade från jobbet så kan de prova på din hobby. Nu borde det gå bra att se både hussvala och ladusvala och med riktigt tur kanske de första tornseglarna jagar flygfän över fågelsjön eller hustaken. Har du svårt att komma iväg hemifrån så prova att skåda från din balkong, tomt eller ett fönster. Det kan vara kul att göra samma typ av skådning varje år vid denna tidpunkt och sedan jämföra resultaten.

Arrangemang av lokalföreningarna 9-10 maj:


Östra Styran efter restaureringen. Foto: Jan Ohlsson.
Östra Styran efter restaureringen. Foto: Jan Ohlsson.

Återinvigning av Östra Styrans våtmark     2015-04-29

Nu är den omfattande restaureringen av Östra Styrans våtmark i Nynäshamn klar. Restaureringen, som har pågått sedan 2012, innebär att hela 25 hektar av den igenvuxna våtmarken har rensats från vass och annan växtlighet. Även vägen till fågeltornet med omnejd har rensats från sly. Förhoppningsvis kommer våtmarken med de stora klarvattenytorna nu att locka till sig många fler fåglar.

Upprustningen är ett samarbete mellan Nynäshamns kommun och Föreningen Östra Styrans Våtmarker.

En återinvigning av Östra Styrans våtmark är lördag den 9 maj klockan 13. Nynäshamns ornitologer har också öppet hus för allmänheten vid tornet samma dag kl 09:00-13:00. Då deltar också tornet i årets fågeltornskamp.

Mer information om invigningen finns på Nynäshamns kommuns webbplats.

Mer information om Östra Styran hittar du på Nynäshamns ornitologers webplats.

Östra Styran före restaureringen. Foto: Hanna Lilja.
Östra Styran före restaureringen. Foto: Hanna Lilja.

 


Bygg-Ole fyller år och uppmärksammar tornseglarna!     2015-04-28

När Bygg-Ole fyller 70 år puffar de för fågelholkar och har monterat 2 webkameror i holkar, en på Södermalm och en på Värmdö. På deras websida kan du se några filmer om detta där de bland annat visar hur de gjort.

I en av filmerna medverkar Gigi Sahlstrand (vice ordförande i StOF). Som tack för detta skänker Bygg-Ole material till StOF för att bygga 50 tornseglarholkar! Tack säger vi i StOF och förhoppningsvis även tornseglarna själva.

Citat från Bygg-Ole: "Det är inte bara vi människor som lider av bostadsbristen här i Stockholm. När staden växer får våra minsta grannar, småfåglarna, allt svårare att hitta ett hem. Men du kan göra något åt det! Bygg en holk, då bidrar du inte bara till den biologiska mångfalden, utan du får även vacker fågelsång in på knuten och slipper en massa insekter som fåglarna äter! Läs mer på byggole.se/kvitterholkarna". Vi inom StOF håller med!

Du kan även följa Bygg-Oles två holkar på Twitter på @Kvitterholkarna


 

Fler vårturer med m/s Josephiné!     2015-04-10

Det har det blivit några ändringar angående Skärgårdsturerna med m/s Josephine. Dels har lördag 9 maj fått en ändrad rutt och dels har 2 nya turer tillkommit p g a att det blivit fullsatt och kölista av StOfare har uppstått. Nya turer är Söndag 10 maj och söndag 31 maj.

Hoppas att flera nu får möjlighet att följa med!


Fåglarna flyttar in i Artportalen!     2015-04-09

Den 20 april 2015 kommer Svalan att stängas ned och fåglarna flyttar in i Artportalen. Innan dess är det bra om ser till att du har korrekta uppgifter på dina konton. Läs mer om detta här.


FiSt nummer 1 2015     2015-03-19

Årets första FiSt är något att se fram emot! Det är ett späckat temanummer om fenelogi. Lämpligt nog så handlar det om fåglarnas återkomst.

I väntan på det kan du som många andra göra egna noteringar om när du ser eller hör vårens arter för första gången och själv jämföra mellan olika år. Webred ser t.ex. till att alltid rapportera årets första individ av varje art på Svalan.

Innehåll och omslag ser du här.


Tornseglaren är en av de arter som Susanne Åkesson kommer att berätta om. Foto: Hans Norelius
Tornseglaren är en av de arter som
Susanne Åkesson kommer att berätta om.

 

Årsmöte med föredrag av Susanne Åkesson -
Måndag 23 mars     2015-03-17

Alla medlemmar i Stockholms Ornitologiska Förening kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Före årsmötet berättar Susanne Åkesson om Flyttfåglar i när och fjärran – hur man följer dem och studerar vad de gör. Susanne är professor och chef för Centre for Animal Movement Research (CAnMove) på Lunds universitet. I pausen mellan föredrag och årsmöte bjuder föreningen på kaffe. Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Lokal: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37, T-banestation Odenplan.
Tid: Öppet från kl. 18.30, föredrag och årsmöte kl. 19.00 till kl. 21.30.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

 


Trandansen vid Hornborgasjön: Reserapport från våren 2014.     2015-03-04

Trandansen vid Hornborgasjön. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Trandansen vid Hornborgasjön.
Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

I början av april anträdde ett stort antal skådare denna resa till Hornborgasjön i en bekväm turistbuss. Deltagandet var blandat med både relativt nya skådare och mer erfarna.

Under vägen gjordes stopp vid bland annat Kvismaren, Skövde skjutfält och Tåkern. Som vanligt var trandansen en stor upplevelse med en mängd arter som kunde närstuderas, förutom själva tranorna. Ett stort orrspel kunde följas inifrån bussen vilket måste anses som unikt.

Här följer reserapportskrivaren Magnus Stenmarks sammanfattning. "Sammanfattningsvis blev alltså årets resa till Hornborgarsjön mycket innehållsrik och givande. Utöver riktigt udda arter som amerikansk kricka och rödhalsad gås, var det kanske framförallt de många fina observationerna av de litet mer ovanliga arterna som gjorde resan till något alldeles extra. Gravand och stjärtand, salskrake och alla doppingarterna, spetsbergsgässen, forsärlorna och rödspovarna – det gavs fina tillfällen att se dem alla länge och väl. Dessa ser man ju inte heller så ofta under de bästa förhållanden. Trandansen 2014 lämnade inget övrigt att önska utan blev en utmärkt start på skådaråret och vars upplevelser räckte att njuta av året ut.

Välj fliken reserapporter i vänsterkolumnen eller följ denna direktlänk för att läsa hela rapporten.


OBS! På grund av sjukdom ersätts föredraget om Folk och Fåglar med ett annat spännande föredrag, se nedan.

Stockholms skärgård. Foto: Hans Norelius
Stockholms skärgård

Dags för innekväll den 23 februari: Trender i Stockholms skärgårdsarter o övriga fågelpopulationer - Tomas Viktor     2015-02-21

 

Hur går det egentligen för våra skärgårdsarter och andra fågelpopulationer? Tomas Viktor redovisar de senaste resultaten från kustfågelinventeringen samt atlasinventeringen i Stockholmsområdet.

Vi är som vanligt i Studiefrämjandets lokaler på Korta gatan 9, 4 tr. i Solna, T-banestation Solna Strand.

Föredraget startar 19.00 men redan från 18.30 kan du passa på att avnjuta Daniel Stenbergs (ledamot i StOFs styrelse och medlem i Naturfotograferna) fotoutställning under innekvällen.

Mer information finner i programmet, direktlänk.


Lars Jonsson målar skedsnäppor på Chukotka
Lars Jonsson målar skedsnäppor på Chukotka

Föredrag av Lars Jonsson!     2015-02-13

För några år sedan kunde vi se Lars fantastiska målningar på Waldemarsudde och nu är han tillbaka i stan. Denna gång håller Lars ett föredrag på Naturhistoriska riksmuseet den 5 mars 18.00 under rubriken "Vadar-porträtt från när och fjärran".

” – Jag tänkte berätta om mitt projekt att måla samtliga vadare på norra halvklotet, i alla dräkter, och i fält. Det har tagit mig till olika platser från Alaska i väst till Chukotka i öster, och Argentina och Australien i söder. Jag söker efter att återge känslan av mötet med dessa vadare, i deras naturliga miljöer.”

Läs mer om föredraget här.


 

I vindar upp till 21 m/s i byarna kunde tretåiga måsar och havssulor ses på bra håll när de kämpade mot vinden. Foto: Roffe Andersson
I vindar upp till 21 m/s i byarna kunde tretåiga måsar och havssulor ses på bra håll när de kämpade mot vinden.    
Foto: Roffe Andersson

 

Rapport från StOFs Januariresa till Skåne     2015-02-13

Hmmmm…. Har vi inte en svartand där bland gräsänderna? Foto: Monica Ahlberg
Hmmmm…. Har vi inte en svartand där bland gräsänderna?
Foto: Monica Ahlberg

Skåneresan i januari lockar många skådare som vill se intressanta fåglar under vintern, då fågellivet i Stockholmstrakten går på lågvarv. De kryssningsbenägna av deltagarna fick också en flygande start på sina årslistor för 2015.

I år fick ALLA deltagare fick minst ett sverigekryss! Resans främsta rariteter var svartand och fläckdrillsnäppana och naturligtvis blev det många livskryss på just dessa.

I år kom också havssulorna inom fotograferingsbart avstånd vilket är ovanligt för denna havslevande art. Det är alltså en bra resa at ha med sig kameran på.

Som vanligt besöktes också Sveriges säkraste vinterlokal för hornuggla(?) och många flera klassiska Skånska skådarlokaler.

Under rubriken Reserapporter i vänsterkolumnen kan du ta del av rapporten från Skåneresan.


Falsterbo fyr. Foto: HG Hårdemark
Falsterbo fyr. Foto: HG Hårdemark

Reserapport från Skåneresan i oktober 2014.     2015-02-04

En ny reserapport finns nu att läsa och även denna gång är det Kerstin Nordenadler som förtjänstfullt sammanställt upplevelserna från resan för alla oss andra.

Öppna rapporten och läs om "den flygande juvelen", "Se, Hör och Kör", fågeln som säger "spiii" och mycket mer därtill. Hela 123 arter hamnade på Skånelistan under denna 4-dagars tur i bekväm turistbuss. Kanske läge att haka på nästa år?

Välj fliken reserapporter i vänsterkolumnen eller följ denna direktlänk för att läsa hela rapporten.


Pilfinkar vid Årstafältet. Foto: Hans Norelius
Pilfinkar vid Årstafältet

 

Vinterfåglar inpå knuten - Besök Tomas Viktor vid Ugglevikskällan eller Gigi Sahlstrand vid Svartsjö slott!     2015-01-23

Nu är det dags för "Vinterfåglar inpå knuten" som pågår t.o.m. måndag 26 januari. Du deltar väl genom att räkna och rapportera de arter och antal du har på din egen matning i helgen?

Ugglevikskällan
Vår ordförande Tomas Viktor kommer att räkna fåglar på StOF matningen vid Ugglevikskällan på Norra Djurgården nu på söndag 25 januari mellan 09.00 och 12.00. Kom gärna förbi och träffa både fåglar och Tomas som du också kan passa på att fråga om allt som har med fåglar eller StOF att göra. Alla är välkomna att deltaga! Karta

Svartsjö slott
Söndagen den 25 jan får alla som vill gärna dyka upp vid Svartsjö slott på Färingsö kl 10.00 och hjälpa Gigi Sahlstrand att räkna fåglar på "Slottsbaren". Gigi står där till ca 12.00. Efter räkningen kan de som vill fika inne på slottscafét . Alla är välkomna att deltaga! Karta

Du hittar mer information om räkningen på Birdlife Sveriges websidor och där kan du även rapportera in dina observationer.


Innekväll: Djur och fåglar i östra Afrikas många olika nationalparker     2015-01-20

Sadelnäbbstork. Foto: Peter Hunger
Sadelnäbbstork. Foto: Peter Hunger


Måndagen den 26 januari berättar Peter Hunger och visar bilder om fågel- och djurliv i Östafrikas stora nationalparker.

Allt från skillnader mellan södra och norra Tanzania och Kenya till Etiopiens många endemer och vad man kan förväntas se vid Malawisjön och i South Luangwa i Zambia.

Peter berättar också litet mer om hur en bor och färdas under resorna.

Innan föredraget och i pausen kan du se Stefan ”Oscar” Oscarssons (medlem i Naturfotograferna) fotoutställning.

Själva föredraget börjar kl 19 men du kan komma redan 18.30 för att njuta av Oscars bilder.

Läs mer i programmet.


Ny skylt vid Strömmens fågelmatning - invigning 24 januari!     2015-01-19, 21

Den nya skylten vid Strömmen. Konstnär: Hans Larsson
Den nya skylten vid Strömmen. Konstnär: Hans Larsson

Nu på lördag så pensionerar vi den gamla skylten över fåglarna vid Stockholm ström och inviger den nya. Den är signerad Hans Larsson, vår kända fågelkonstnär från Skåne. Den nya skylten visar bättre de arter som numera finns runt strömmen under vintern när matningen är igång.

Till skylten hör också artexter om de olika fåglarna för den som vill veta mera. De är skrivna av vår mycket kunnige Örjan Sjögren och finns här på StOF webben.

Lämpligen kan du inleda dagen med att lyssna på Naturmorgon i P1 där Hans Larsson intervjuas 06.35 (eller senare) med anledning av skylten. Sedan är det bara att ta sig till Matningsflotten vid Kungsträdgården till 11.00.

Preliminärt program - Ny skylt vid Strömmens fågelmatning (Matningsflotten)

11.00 Tomas Viktor hälsar välkommen å StOFs vägnar

11:05 Katarina Luhr,  miljöborgarråd pratar om fågelmatningen och Stockholms ström.

11.15 ca Hans Larsson guidar om artbestämning av måsfåglar.

Passa på att ta detta unika tillfälle att lära från Sveriges kanske främsta expert på området måsfåglar.

I vänsterkolumnen hittar du en länk, "Fåglar på Strömmen", till mer information om de olika arterna och där finns också hela skylten som PDF.


Ivriga stockholmsskådare. Åt vilket håll ska man titta? Det är ju fåglar överallt.  Foto: Monica Ahlberg
Ivriga stockholmsskådare. Åt vilket håll ska man titta? Det är ju fåglar överallt.     Foto: Monica Ahlberg

 

Reserapport från Ölandsresan i oktober 2014.     2015-01-14

En appl….nä: Här demonstreras en död  taltrast och hur den flög när den var i livet. Foto: Kerstin Nordenadler
En appl….nä: Här demonstreras en död taltrast och hur
den flög när den var i livet. Foto: Kerstin Nordenadler

Nu finns en ny reserapport att läsa. Denna gång är det resan till Öland i början av oktober 2014 som avhandlas.

Några väldigt trevliga obsar var en hornuggla som kunde studeras på närhåll, länge och väl. En ung stäpphök bjöd också på fina uppvisningar i dagarna tre.

Välj fliken reserapporter i vänsterkolumnen eller följ denna direktlänk för att läsa hela rapporten.

 

 

 

 


Den 17 januari är det dags för det traditionella artrallyt Stockholmskrysset     2015-01-08

Missa inte att anmäla dig tillsammans med någon/några skådarkompisar till Artracet den 18 januari. Ta chansen att skåda ihop och avsluta med att träffa andra skådare och ha en trevlig och kul artgenomgång som avslutning. Ni kanske inte vinner - men ni kommer att ha en trevlig och spännande dag!

Tävlingen börjar vid midnatt (eller senare om man vill) och avslutas senast kl. 16.30 då vi samlas på Överjärva gård för artgenomgång och prisutdelning.

Anmäl ditt lag till Malin Löfgren på tel. 0706-78 63 31(OBS! Nytt nummer), kvällstid 08-776 01 03 eller via mejl, malin.lofgren@haninge.se, senast 14 januari.


Tallbit i rönn. Foto: Hans Norelius
Tallbit i rönn

Börja året med en fågelkurs!     2015-01-03

Under februari och mars drar inte mindre än fem fågelkurser igång hos Studiefrämjandet i länet. Det är erkänt kunniga medlemmar i StOF som håller dem, två i Nacka, två i Stockholm och en i Solna. Medlemmar i StOF får 10% av kursavgiften i rabatt. Alla är välkomna att anmäla sig!

25 februari, Fåglarnas trädgård, Nacka. Kursledare: Eva Stenvång Lindqvist
25 februari, Börja skåda fågel, Nacka. Kursledare: Eva Stenvång Lindqvist
3 mars, Börja skåda fågel, Solna. Kursledare: Gigi Sahlstrand
11 mars, Stockholm. Fåglar - sång och läten. Kursledare: Lars Imby
12 mars, Stockholm. Fåglar som hobby. Kursledare: Lars Imby

Du hittar Studiefrämjandets samtliga Djur och Naturarrangemang här.


Ta mig till äldre notiser och nyheter

Åter till sidans topp